วิธีการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
Troubleshooting: If you can access to the login server.
 1. การ Login
  Logging in
  • กรณีสำหรับนักศึกษา ช่อง username ให้มี u นำหน้ารหัสนักศึกษา เช่น u5700001
   For students: Place u and student‘s ID number (e.g. u5700001) into the username box.
  • กรณีสำหรับบุคลากร ช่อง username ไม่ต้องมี u นำหน้ารหัสบุคลากร เช่น 5790001
   For staffs: Place staff’s ID (e.g. 5790001) into the username box.
 2. การปลดล็อค Pop-ups Blockของ Web Browser
  How to Allow Pop–ups in the Web Browser