วิธีการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
Troubleshooting: If you can access to the login server.
สำหรับ Safariบน iOS (iPad / iPhone)
For Safari on iOS (iPad / iPhone)
 1. ไปที่application Settings
  Go to “Settings”
 2. ค้นหา Safari tab
  Find “Safari tab”
 3. ปิด Block Pop-ups
  Switch off “Block Pop-ups”
 4. กลับไปเข้าสู่ระบบใน Safari อีกครั้งให้เลือก Allow
  To go back to Safari, click “Allow” button.