วิธีแก้ปัญหารหัสผ่านไม่ถูกต้อง
Troubleshooting: Incorrect Password
สำหรับ Safari บน iOS (iPad / iPhone)
For Safari on iOS (iPad / iPhone)
 1. ไปที่ applicationSettings
  Go to Settings
 2. ค้นหา Safari tab
  Find “Safari” tab
 3. ค้นหา Clear History and Website Data
  Look for “Clear History and Website Data”.
 4. กดปุ่ม Clear
  Then click “Clear” button.